Exkurze do Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín

27. 11. 2019 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 většina deváťáků společně s výchovnou poradkyní p. Štěpánovou a třídními učitelkami 9. A p. Hozíkovou a 9. C p. Šiškovou navštívila Střední průmyslovou školu polytechnickou – Centrum odborné přípravy ve Zlíně, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín.


Exkurzi s cílem pomoci žákům zorientovat se v nabídce SPŠP – COP Zlín (studijní i učební obory) při volbě budoucího studia a povolání nám nabídlo vedení této školy. Zajistili nám dopravu, svačinu i program.

35 žáků svoji prohlídku započalo v budově na adrese Růmy 1548, Zlín, kde se nachází prostory určené pro praktickou část výuky, zbývajících 32 žáků si nejdříve prošlo zázemí teoretické výuky. Během dopoledne se obě skupiny vystřídaly. Dle předem zaslaného harmonogramu si žáci prohlédli učebny určené pro výuku elekto oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář – silnoproud a prostory, kde je realizována praktická část výuky polygrafických oborů Reprodukční grafik pro média, Knihař a Tiskař na polygrafických strojích a strojírenských oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik. S Ing. Moravcem se podívali do učeben maturitního oboru Zpracování plastů, pryže a usní, kde se studenti zabývají designem a technickým řešením spotřebních výrobků, včetně obuvi a galanterie, sportovních potřeb, auto dílů, atd. Žáci si prohlédli práci studentů s 3D skenery, poslechli si o využití programů pro design výrobků a CAD systémů s možností výstupů na obráběcí stroje a 3D tisk.

Nejvíce žáky zaujaly nově vybudované učebny v rámci projektů IROP učebna mechatroniky v hlavní budově školy a učebna strojírensko-plastikářská v nové přístavbě. Stěžejní byla informace, že pro školní rok 2020-2021 budou nabírat žáky do nového oboru Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a robotiku.

 Informace o této střední škole najdete na webu: www.spspzlin.cz

 Prohlédněte si pár fotografií, které zachycují naši exkurzi.