Olympiáda v českém jazyce

10. 12. 2019 - Mgr. Michaela Leblochová

V měsíci listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili už čtyřicátého šestého ročníku školního kola Olympiády v českém jazyce.


Dvacet šest přihlášených se pokoušelo zodpovědět nelehké otázky z oblasti tvarosloví a významové stránky jazyka. Zadání bylo rozděleno do dvou šedesátiminutových bloků. Po vyřešení první části, která se týkala jazykovědy, žáci přešli do stylistické roviny, v níž měli za úkol vypracovat libovolnou formou slohovou práci na téma Tomu říkám překvapení.                                                                                                                                                                                                       

Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 9. C Marie Drábková, druhé místo obsadila Magdaléna Jakubová z  8. C a na třetí příčce skončila Veronika Vyvlečková ze třídy 9. B. Vítězkám blahopřejeme a prvním dvěma zároveň přejeme mnoho zdaru při reprezentaci školy v rámci okresního kola, které proběhne 22. ledna na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín.