Exkurze do Tišnova, Předklášteří a Brna

16. 12. 2019 - Vladimír Bělín

V pátek 1. listopadu po šesté hodině ranní vyrazili žáci osmých ročníků na celodenní exkurzi.


U školy byly přistaveny dva luxusní autobusy firmy Jančík z Vizovic a žáci se pod vedením paní učitelky Blaženy Liškové, Jana Nahodila a Vladimíra Bělína vydali vstříc neočekávaným žážitkům.

Byl mrazivý den a na dálnici u Vyškova dokonce námraza. První krátká zastávka se konala u motorestu Rohlenka nedaleko Brna, kde jsme vyvětrali své tělesné schránky a nakoupili malé občerstvení. 

Dále jsme pokračovali přes Brno do Tišnova. V Brně nás čekaly obvyklé zácpy, ale i to jsme vydrželi.

Před devátou hodinou jsme slavnostně zaparkovali u hřbitova v Tišnově a vydali se pěšky do nedaleké Galerie Patriot. Expozice minerálů Galerie PATRIOT je jednou z nejhodnotnějších sbírek v České a Slovenské republice, jak kvalitou vystavených vzorků, tak i svou komplexností. Řada exponátů dosahuje či převyšuje svou úrovní minerály vystavené v muzeích.

Expozice je rozložena do dvou pater. V prvním podlaží návštěvník může obdivovat špičkové evropské minerály, estetické světové vzorky, ukázky zlata a dalších drahých kovů, drahokamové odrůdy berylu, granátu, turmalínu a různé barevné variace křemene. Druhé podlaží je věnováno mineralogii České a Slovenské republiky se zastoupením nejlepších vzorků z těchto národních lokalit.

Během hodinové prohlídky někteří z nás neodolali a nakoupili vzorky minerálů. A pak následoval přesun do nedalekého Předklášteří u Tišnova. Zde jsme navštívili cisterciácký klášter Porta coeli (v překladu Brána nebes). Historie tohoto místa smíření člověka s Bohem se začala psát již v roce 1233. I dnes zde žije komunita sester cisterciaček. Areál kláštera ožívá nejrůznějšími aktivitami. V areálu se nachází i Podhorácké muzeum. S obnovou a údržbou kláštera pomáhají Dobrovolníci pro Porta coeli.

Po ukončení prohlídky jsme se zase přesunuli do Tišnova a vydali se na největší mineralogickou burzu u nás. Minerál TIŠNOV je jedna z největších burz v ČR, kde si přijdou na své jak zkušení sběratelé, tak fanoušci výrobků z krásných kamenů. Těšit se mohou na záplavu minerálů, šperků, kamenů a šutrů všech barev, velikostí a tvarů. Na výstavě jsou prezentovány minerály jak v jejich surové podobě, tak v podobě krásných šperků a různých výrobků.

Na výstavě nás čekal nezapomenutelný zážitek z neuvěřitelné záplavy minerálů, kamenů a ojedinělých výrobků. Na každé výstavě se nachází vzorky minerálů, které dosud nebyly nikde jinde vystavovány. Vystavovatelé každoročně svou nabídku nejen obměňují, ale občas prodávají i vzorky ze své soukromé sbírky. 

Obdivovat můžeme i zahraniční minerály. Do Tišnova jezdí vystavovatelé ze Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Ruska, Německa, Indie a Pákistánu a nabízí minerály z celého světa (např. z Austrálie, USA, Kanady, Brazílie, Číny…). 

Ženy se nejvíce těší ze záplavy šperků, které v kombinaci s kůži, stříbrem, ocelí či látkou tvoří velmi originální klenot. 

Naopak dětem se nejvíce líbí barevná a tvarová pestrost minerálů. Mimo jiné je často velmi zaujmou různé zkameněliny, mořské korály, mušle a škeble různých živočichů a dalších přírodnin.

Výstava probíhá ve třech budovách v centru Tišnova. V Nové sportovní hale vystavovatelé nabízí pouze sbírkové kameny v jejich přírodní podobě. Tato část je zaměřená na sběratele, ale i děti a laiky, které nejvíce zajímá neopracovaný vzhled minerálů v jejich krystalické formě. 

V původních prostorách Sokolovny je nabízen největší mix minerálů, výrobků a šperků na jednom místě. Je to nejvíce univerzální část výstavy, kde je možné navštívit hlavní sál Sokolovny, tělocvičnu v přízemí i balkon s malým sálem v prvním patře. 

V budově gymnázia pak převažují konečné výrobky a šperky z minerálů. Zpravidla je to nejoblíbenější část pro ženy.

Po patnácté hodině jsme zase nastoupili do našich autobusů a vydali se na poslední akci dnešního dne, což byla světová výstava POKLAD INKŮ na výstavišti v Brně. 

Do pavilonu C na výstavišti doputoval zlatý poklad nesmírné historické hodnoty, jehož součástí jsou originální rituální předměty, které území Jižní Ameriky opustily poprvé. 

Pod záštitou prezidenta Peru byl právě dnešního dne (1. 11. 2019) v Brně představen ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty. Jedná se o originální rituální předměty, které poprvé opustily území Jižní Ameriky. 

Výstava Poklad Inků představuje originální zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací. Na ploše více než 2000 m2 návštěvníci vidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie bájných civilizací a jejich rituálů. Jedná se o exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní jsou k vidění v Brně. Inkové po sobě zanechali nejen legendární Machu Picchu, jehož velký model je v Brně také k vidění, tisíce kilometrů kamenných stezek horami i džunglí, ohromné kamenné stavby, ale především zlatý poklad, jehož velikost ohromila i samotné Španěly, když do země vstoupili. Část výstavy je proto věnována i zaoceánským plavbám a navigacím. Až tisíc let staré originální zlaté exponáty doplňuje velká sbírka předmětů z Národního muzea. Na výstavě samozřejmě nechybí Česká stopa, protože i v Peru Češi zanechali své nesmazatelné stopy.

Po skončení prohlídky jsme se vydali nazpět k domovu. Po devatenácté hodině jsme bez problémů dorazili do Slušovic. Sice unaveni, ale plni nevšedních zážitků.