Konverzační soutěž v anglickém jazyce

19. 12. 2019 - Mgr. Jana Kořenová

Během druhého prosincového týdne probíhalo na 2. stupni školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 


Zúčastnit se mohli žáci sedmého, osmého a devátého ročníku. Soutěž probíhala pouze ústní formou. Žáci soutěžili po dvojicích, ale hodnoceni byli každý zvlášť. Zkušební komise složená vždy ze dvou učitelů angličtiny prověřovala a hodnotila hned několik různých kritérií. Mezi nimi třeba schopnost vést rozhovor, odpovídat na otázky učitele, ale i popis obrázku nebo hláskování svého jména. Učitelé pak nehodnotili jen úroveň angličtiny, ale i gramatickou správnost, výslovnost, slovní zásobu a schopnost interakce. Někteří žáci odvedli přímo skvělé výkony. Na stupních vítězů stanuli tito žáci:

7. ročník              

1. místo: Petr Tobiash Matula
2. místo: Eliška Pempušová
3. – 4. místo: Vendula Krejčí a Ludmila Oškerová

8. ročník              

1. místo: Natálie Býmová
2. místo: Matyáš Divílek
3. místo: Natálie Holeňáková

9. ročník              

1. místo: Martin Škrabana
2. místo: Kristýna Vilímová
3. místo: Denisa Jahodová

Do dalšího, okresního, kola konverzační soutěže postupují Tobiash Matula ze 7.A, který bude školu reprezentovat ve Zlíně v konverzační soutěži pro 7. ročník a dále Natálie Býmová z 8.C, která svým úžasným  výkonem a bodovým ziskem předběhla i žáky 9. ročníku. Natálie se zúčastní konverzační soutěže konané ve Slavičíně v kategorii společné pro 8. a 9. ročník.

Všem vítězům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast!