Polonéza deváťáků

12. 2. 2020 - Rostislav Šarman

Letošní večírek Klubu rodičů zahájili žáci deváté třídy naší školy polonézou.


V průběhu večera přidali také waltz a valčík. Poděkování patří deváťákům, jejich rodičům, panu Knedlovi, který žáky tyto tance naučil, a paní Březíkové za půjčení šatů. Pochopitelně také Klubu rodičů.

Ukázka polonézy zde