Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

14. 2. 2020 - Vladimír Bělín

V hodinách chemie, v devátých třídách, proběhlo školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.


Celkem se školního kola zúčastnilo 14 vybraných žáků 9. A, 9. B a 9. C. Test se skládal především z učiva chemie 8. ročníku. Žáci vypracovali 10 testových otázek a mohli získat maximálně 66 bodů.

Tato soutěž se konala na naší škole potřetí a výsledky nebyly vůbec špatné.

Přehled nejlepších soutěžících ve školním kole

Pořadí

Jméno žáka

Třída

Počet bodů

Úspěšnost

1.

Michaela Vrlová

9. A

51

77,27 %

2.

Martin Škrabana

9. A

49,5

75 %

3.

Erik Vyoral

9. C

49,5

75 %

4.

Helena Kramplová

9. C

49

74,24 %

5.

Kateřina Dobešová

9. A

47

71,21 %

 

Tři nejlepší mladí chemici postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 10. prosince na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.

Naši školu reprezentovali: Michaela Vrlová (9. A), Martin Škrabana (9. A) a Erik Vyoral (9. C).

Na žáky čekal test, který se skládal z 9 úkolů. Soutěžící hledali chemické sloučeniny v přesmyčkách, poznávali kovy a jejich vlastnosti, určovali chemické reakce, počítali obsah železa v rudách, luštili chemickou křížovku a chemickou zebru. Celkem mohli soutěžící získat 100 bodů.

V krajském kole dosáhli naši žáci velmi slušných výsledků. Michaela Vrlová (9. A) získala 23. místo za 60 bodů, Erik Vyoral (9. C) získal 27. místo za 58 bodů a Martin Škrabana (9. A) získal 41. místo za 54 bodů. Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 102 žáků z 36 škol Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Třicet nejlepších žáků z krajského kola postoupilo do regionálního kola, které se konalo 28. ledna opět na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Na soutěžící čekal velmi obtížný úkol, neboť se zabývali analytickou chemií, která se na základních školách ani neučí. Na celý úkol měli 90 minut a mohli získat 67 bodů. K těmto bodům pak byly připočteny body, které žáci získali v krajském kole.

Michaela Vrlová si udržela své 23. místo a získala celkem 109 bodů a Erik Vyoral se polepšil na  24. místo a získal také celkem 109 bodů.

Prvních pět žáků regionálního kola postoupilo do celostátního finále, které se bude konat v červnu v Pardubicích. Vítězové dostali od pořadatele hodnotné ceny, ale i ostatní účastníci regionálního kola byli oceněni drobnými dárky.

Vzhledem k tomu, že jsme se krajského a regionálního kola této bezesporu zajímavé chemické soutěže zúčastnili teprve podruhé, jsou výsledky našich žáků velmi slušné.

Všem zúčastněným žákům děkuji za dobré výsledky a maximální snahu.