Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 – aktuální informace

26. 3. 2020 - Rostislav Šarman

Zápis dětí do první třídy se letos uskuteční netradičně bez dětí.


Vzhledem k situaci a s odkazem na opatření vydané MŠMT je to logické a pochopitelné.

Doba konání zápisu: 1. – 30. dubna 2020

Dokumenty k doručení: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Zápisový list pro školní rok 2020-2021

3. Prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte za účelem prokázání totožnosti (kopie slouží pouze pro ověření totožnosti a nebude uchovávána)

Způsob doručení:           

1. Poštou na adresu: ZŠ Slušovice, Školní 222, 763 15 Slušovice

2. Datovou schránkou: ID datové schránky školy je: ngimshn

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý email!) na rostislav.sarman@zsslusovice.cz

4. Vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří školy Doručení žádosti bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailem zaslaným vedením školy.

Zveřejnění o přijetí: 5. 5. 2020, seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy, přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly, které zákonný zástupce obdrží prostřednictvím e-mailu

Odklad povinné školní docházky:           

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Zápisový list pro školní rok 2020-2021

3. Žádost o odklad povinné školní docházky

4. Prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte za účelem prokázání totožnosti (kopie slouží pouze pro ověření totožnosti a nebude uchovávána)

5. K žádosti je dále nutno přiložit:

a) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

b) doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa

Způsob doručení dokumentů k odkladu:

1. Poštou na adresu: ZŠ Slušovice, Školní 222, 763 15 Slušovice

2. Datovou schránkou: ID datová schránky školy je: ngimshn

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý email!) na zsslusovice@zsslusovice.cz

4. Vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří školy

Doručení žádosti o odklad bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailem zaslaným vedením školy.

Doplňující informace:

Prohlídka školy budoucími žáky již proběhla.

Pokud to umožní podmínky, dostanou děti možnost se k nám do školy ještě podívat.

Schůzka s rodiči se bude konat. Termín upřesníme. Pokud bude škola v provozu, předpokládáme měsíc červen 2020.

Prosím, v případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte. Telefon: 724 222 551 (Šarman)

Dokumenty ke stažení:

Zápisový list

Žádost o odklad

Žádost o přijetí