Informace k návratu do školy

22. 4. 2020 - Rostislav Šarman

Vážení rodiče, rádi bychom Vám co nejdříve poskytli informace týkající se návratu dětí do školy.


Jak se budou vracet žáci 1. stupně do ZŠ Slušovice? 

Protože v prvních informacích je zatím řada otazníků, podrobnější informace Vám poskytneme po jejich vyjasnění. Doufáme, že se tak stane co nejdříve.

Plánujeme, že Vás oslovíme, abychom zjistili počet dětí prvního stupně, které se do školy 25. 5. 2020 vrátí. V návaznosti na počet dětí a podrobnější informace ze strany ministerstva Vám sdělíme přesnou organizaci výuky.

Zatím zveřejněné informace ze strany ministerstva školství:

 • Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

 • Účast žáků však nebude povinná.

 • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

 • Složení skupin bude neměnné, dítě tedy nebude moci skupiny měnit.

 • Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.

 • Tělesná výchova bude zakázána.

 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

 • Co se týká jídelen, jejich otevření bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a místních podmínkách, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.

Výuka žáků 2. stupně

Pro druhý stupeň platí, že do konce školního roku bude probíhat distanční (dálková) výuka. 

Obdobně je tomu u žáků 9. ročníku. Probíhá distanční výuka. Pokud to bude jenom trochu možné a opatření by se změnila, anebo budou umožněny menší skupiny, rádi bychom se vrátili s přípravou deváťáků přímo do školy. Zatím to umožněno není. 

Přijímací zkoušky na střední školy

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Ke stažení: Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ i s časovou osou.

Další upřesňující informace:

 • Do konce školního roku vrátíme v hotovosti poplatky za školní družinu (za měsíce březen až červen).

 • Do konce školního roku vrátíme v hotovosti peníze za plánovaný zahraniční výjezd do Itálie. 

 • Podrobnější informace ohledně vratky zájezdu do Itálie zašlu rodičům do Bakalářů.

 • Peníze za stravování budou žákům devátých tříd vráceny do konce školního roku.

 • Peníze za stravování budou žákům přestupujícím na víceletá gymnázia vráceny do konce školního roku.

 • Peníze za stravování budou žákům převedeny do dalšího školního roku.