Informace pro rodiče k návratu do školy

1. 5. 2020 - Rostislav Šarman

Přinášíme aktuální informace k návratu žáků do školy.


Včera byl aktualizován harmonogram uvolňování v oblasti školství. Dnes ministr školství přislíbil, že v pondělí obdrží školy manuál, jak postupovat při návratu do školy. Původně byl přislíbený do konce dubna s nástupem žáků od 25. května. Nově tedy získáme manuál 4. května s nástupem žáků 9. tříd od 11. května. Trochu se nám tím zužuje manipulační prostor, ale budeme se snažit si s danou situací rychle poradit.

Na začátku příštího týdne oslovíme rodiče žáků 9. ročníku, zdali pošlou svoje děti do školy. 

Do školy budou moci docházet žáci, kteří se nebudou setkávat s rizikovou skupinou (na přesnou definici čekáme v manuálu). Poprosím rodiče žáků 9. tříd o rychlou reakci, ať se můžeme prostorově a personálně připravit. 

 

Od 11. května by se nemělo jednat o klasický rozvrh, ale o intenzivní přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Obdobně oslovíme rodiče dětí, které budou navštěvovat výuku na 1. stupni od 25. května. 

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

 

Některá hygienická opatření byla prezentována v médiích. Mezi ně patří to, že by se žáci neměli shlukovat před budovou školy (budeme řešit jejich přístup do školy). V prostoru šaten by měla probíhat dezinfekce rukou, po budově školy by se žáci měli pohybovat v rouškách, ve třídě v lavici by roušky nemuseli mít, při skupinové práci by byly roušky vyžadovány. Tělocvik by děti neměly, školní skupiny by čítaly 15 osob.

Čekáme, jak se vyvine situace ohledně družin. Poslední informace je, že by fungovat neměly. Pokud to půjde, budeme se snažit hlídání dětí zajistit. Čekáme na informace v manuálu.

Školní jídelna se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. Pokud to bude možné, stravování se rovněž budeme snažit zajistit. Uvažujeme o samostatném stravování žáků odděleně u stolů, případně zajištění balíčků. Opět čekáme na informace z manuálu, které bychom měli mít v pondělí.

Zde jsou nejaktuálnější informace ze stránek ministerstva školství: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Děkuji za vstřícnost a trpělivost všem rodičům. Také prosím o rychlou zpětnou vazbu k případné docházce Vašich dětí. Moc děkuji.

Rostislav Šarman, ředitel školy