Organizace závěru školního roku

18. 6. 2020 - Rostislav Šarman

Dne 15. června 2020 se opět aktualizoval harmonogram uvolňování v oblasti školství. Jeho aktualizace se dotkne i naší školy.


Podle harmonogramu bude možné od 22. června pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se vážou na závěr školního roku, např. předání vysvědčení a závěrečné focení. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění.

Vzdělávací aktivity

 • Do konce školního roku se nic nemění.
 • Platí i nadále členění na skupiny maximálně po 15 žácích.
 • Vybírání a předávání učebnic proběhne podle naplánovaného režimu.

Fotografování tříd

 • V úterý 23. června 2020 proběhne fotografování tříd.
 • Začátek je plánován na 7:45. Nejprve se vyfotí žáci prvních tříd, následovat budou další ročníky (viz časový harmongram níže).
 • Fotografování proběhne za každého počasí, v případě nepříznivého počasí se přesuneme do sportovní haly.
 • Fotí se pouze celé třídy, momentky z organizačních důvodů letos možné nebudou.
 • Fotografie žáci obdrží na začátku nového školního roku, cena jedné fotografie je 35 Kč.
 • Pokud se žáci neúčastní výuky a přijdou pouze na fotografování, předají třídnímu učiteli čestné prohlášení.

Časový harmonogram fotografování (po ročnících)

 • 1.ročník: 7:45 – 8:05
 • 2.ročník: 8:05 – 8:25
 • 3.ročník: 8:25 – 8:45
 • 4.ročník: 8:45 – 9:05
 • 5.ročník: 9:05 – 9:25
 • 6.ročník: 9:25 – 9:45
 • 7.ročník: 9:45 – 10:05
 • 8.ročník: 10:05 – 10:25
 • 9.ročník: 10:25 – 10:45

Vysvědčení

 • Předávání vysvědčení proběhne 30. června 2020.
 • Dle změn v harmonogramu se předávání mohou zúčastnit všichni žáci.
 • Vysvědčení se tedy bude rozdávat klasicky od 7:30 všem žákům dané třídy! (Již neplatí to, že si každá skupinka vyzvedne vysvědčení v jiném čase.)
 • Pokud žák přichází poprvé a předtím se neúčastnil vyučovacích aktivit, fotografování tříd apod., opět odevzdá třídnímu učiteli čestné prohlášení.