Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 - ZŠ Slušovice

V úterý 1. září 2020 byl v naší základní škole slavnostně zahájen nový školní rok.


Největší zážitek to samozřejmě byl pro naše nové prvňáčky. S těmi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí.
Vyučování bylo zahájeno projevem ředitele školy, následovaly informace pro žáky ve třídách s třídními učiteli. Na prvňáčky čekalo slavnostní pasování, kterého se ujaly třídní učitelky 1. tříd, vychovatelky školní družiny a ředitel školy. Prvňáčci byli pasováni na žáky ZŠ Slušovice, což bylo stvrzeno nejen mečem, ale i šerpou a pamětním listem.

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit žáky 1. tříd, za dodržení hygienických pravidel, která byla v naší škole od 1. 9. 2020 nastavena. 

Přejeme všem našim žákům i zaměstnancům  úspěšný a pokud možno pohodový školní rok 2020/2021.