Informace o mimořádných opatřeních s účinností od 5. 10. 2020

2. 10. 2020 - ZŠ Slušovice

Od pondělí 5. 10. 2020 začínají ve škole platit další mimořádná opatření.


 Přehled mimořádných opatření platných od 5. 10. 2020

  • 1. i 2. stupeň: hudební výchova i tělesná výchova budou probíhat dle rozvrhu hodin
  • 1. i 2. stupeň: hudební výchova – součástí výuky nebude zpěv
  • 1. stupeň: tělesná výchova – bude probíhat běžná výuka včetně sportovních činností
  • 2. stupeň: tělesná výchova – v rámci výuky nebudou probíhat žádné sportovní činnosti, vyloučeny nejsou venkovní aktivity, povoleny jsou například procházky
  •  Kroužky: nebudou probíhat v době od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020; vládním usnesením pro hromadné akce a nařízením mimořádného opatření KHS Zlínského kraje se tato činnost zakazuje.