Na návrat dalších žáků jsme plně připraveni

27. 11. 2020 - ZŠ Slušovice

Přípravy na návrat většiny našich žáků byl v tomto týdnu naší prioritou. Jsme připraveni.


Organizací návratu dalších dětí do školy jsme se zabývali v průběhu celého týdne a teď už se těšíme na setkání s našimi žáky. Máme splněny všechny podmínky, nařízení a doporučení MŠMT i MZ. Ke všem bodům jsme se snažili přistoupit co nejzodpovědněji a zajistit tak bezproblémový průběh výuky a celého pobytu ve škole pro žáky i zaměstnance. Během období, kdy nebyli žáci přítomni jsme provedli úklid a důslednou dezinfekci všech tříd. Kromě běžných prostředků jsme provedli i ošetření prostor školy generátorem ozonu. Děkujeme panu Martinu Ševcovi za dlouhodobé zapůjčení přstroje, který přispívá k zajištění bezpečného pobytu dětí v naší škole.

Podrobný přehled všech organizačních opatření, které budou platit v naší škole naleznete v článku Organizace provozu školy od 30. listopadu 2020.

Děkujeme i Vám (rodičů i žákům), že svým vstřícným přístupem přispějete k co nejhladšímu průběhu následujícího školního období.