Dějepisná olympiáda (2020)

17. 12. 2020 - Mgr. Jana Kořenová

V pondělí 30. listopadu žáci osmého a devátého ročníku opět poměřili své síly ve školním kole dějepisné olympiády.


V letošním roce probíhala příprava účastníků i samotné klání zcela netradičně. Zatímco v předchozích letech měli účastníci standardní výuku a případné otazníky mohli rovnou konzultovat s učiteli, v době distančního vzdělávání to bylo přeci jen trochu komplikovanější. O to větší radost nám udělala hojná účast a aktivita žáků i těch, kteří s organizací pomáhali. Když jsme realizaci olympiády plánovali, měli jsme poměrně velké obavy, zda se vůbec někdo přihlásí. Situace kolem COVID 19 našim snahám příliš nenahrávala a do poslední chvíle jsme netušili, zda nám nějaká ochranná opatření či dokonce nemoc samotná soutěž nezhatí. Nakonec nás však ani COVID 19 nezdolal a dějepisná olympiáda, i přes pochopitelná hygienická omezení, úspěšně proběhla.

Velký dík patří všem účastníkům a jejich rodinám za to, že se s vervou a odhodláním pustili do svědomité přípravy, která díky distanční výuce rozhodně nebyla snadná. Dobré výsledky napovídají, že to všichni zvládli skvěle. Na třetím místě se umístil Petr Molek z 9.B, na druhém místě se umístila Barbora Jurčíková z 8.B a na prvním místě se umístil Ondřej Kapusta z 8.A. Ondra a Bára budou navíc díky vysokému počtu dosažených bodů reprezentovat naši školu v okresním kole. Chtěla bych zdůraznit, že velkou gratulaci si nezaslouží jen naši tři vítězové, ale všichni, kdo se rozhodli nerezignovat a přes nesnadnou dobu se do akce zapojili.