Rozvrhy hodin distanční výuky od 4. ledna 2021

19. 12. 2020 - ZŠ Slušovice

Vážení rodiče, milí žáci, aktualizujeme organizaci výuky od 4. ledna 2021.


Dle aktuálního nastavení prodiepidemických opatření bude od 4. ledna 2021 probíhat prezenční výuka pouze v 1. a 2. třídách. Všechny ostatní ročníky zůstanou doma a budou vyučovány distančním způsobem.

Rozvrhy tříd pro distanční výuku

Rozvrhy budou neměnné po celou dobu, kdy bude poskytováno distanční vzdělávání v daných ročnících.

Sledujte i nadále případné aktualizace článku.