Organizace provozu školy od 4. ledna 2021

28. 12. 2020 - Rostislav Šarman

O rozdělení prezenční a distanční výuky a jednotlivých rozvrhzích jste již byli informováni. Přidáváme další aktualizované informace.


Rozdělení na žáky vzdělávající se prezenčně (1. a 2. ročník) a distančně (3. – 9. ročník) je prozatím platný do 10. ledna 2021. Budeme čekat na další vývoj hygienické situace a tedy případné změny.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. Vždy jeden pedagogický pracovník a jeden žák, zákonný zástupce může být přítomen. Pokud máte zájem o konzultace pro Vaše děti (žáky 3. – 9. ročníku), oznamte to prosím do úterý 5. 1. 2021 do 7:00 hodin na email rostislav.sarman@zsslusovice.cz. Následně stanoví konzultace také vyučující. Konzultačním dnem bude čtvrtek 7. 1. 2021. Časy budou následně v úterý 5. 1. 2021 upřesněny dle zájmu o konzultace.

Příchod do školy se bude organizovat i nadále v ranní hodinách, tak jako tomu bylo v předvánočním období. Pokračuje to nadále tak, jak jste byli zvyklí.

I nadále platí povinnost nosit roušky, jak pro zaměstnance tak pro žáky.

Školní družina je v provozu. Ranní družina od 6:30. Bude zachována homogenita skupiny, každá třída bude mít své oddělení. Provoz školní družiny bude do 16:00.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem, v čase 10:30 – 11:15. Pokud máte o obědy zájem, narazte si tedy nejpozději do pondělí 4. 1. 2020 do 8:00 buď elektronicky nebo telefonicky u paní Dubovské na čísle 577 983 367.Sledujte i nadále případné aktualizace článku.

Informce k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021