Organizace provozu školy od 11. ledna 2021

8. 1. 2021 - ZŠ Slušovice

Přinášíme informace o provozu školy v dalším období.


Provoz školy

v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. To znamená, že jsou žáci vzdělávající se prezenčně (1. a 2. ročník) a distančně (3. – 9. ročník). 

Rozvrhy tříd pro distanční výuku

budou neměnné po celou dobu, kdy bude poskytováno distanční vzdělávání v daných ročnících.

Individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. Vždy jeden pedagogický pracovník a jeden žák, zákonný zástupce může být přítomen. Pokud máte zájem o konzultace pro Vaše děti (žáky 3. – 9. ročníku), oznamte to prosím do úterý 12. 1. 2021 do 7:00 hodin na email rostislav.sarman@zsslusovice.cz. Následně stanoví konzultace také vyučující. Konzultačním dnem bude čtvrtek 14. 1. 2021, případně 21. 1. 2021 (bude již po uzavření klasifikace). Časy budou následně v úterý 12. 1. 2021 (19. 1. 2021) upřesněny dle zájmu o konzultace. Informace o nich budou zaslány prostřednictvím Bakalářů.

Příchod do školy

bude organizován i nadále v ranních hodinách pro žáky 1. a 2. ročníku, tak jako tomu bylo v předchozím období.

Roušky

Platí povinnost nosit roušky pro zaměstnance i pro žáky.

Školní družina 

je v provozu. Ranní družina od 6:30. Bude zachována homogenita skupiny, každá třída bude mít své oddělení. Provoz školní družiny bude do 16:00.

Zařízení školního stravování

jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem, v čase 10:30 – 11:15, 11:55 – 12:10 nebo dle domluvy s vedoucí školní jídelny paní Dubovskou na čísle 577 983 367. Sledujte prosím i nadále případné aktualizace článku.