Letní kemp (16. 8. – 20. 8. 2021)

26. 8. 2021 - Mgr. Renáta Miková, Mgr. Klára Polepilová, Magdaléna Skybová, Michaela Malčíková

Hurá, škola opět ožila! Díky organizaci MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. se mohl týden plný dobrodružného prázdninového bádání uskutečnit.


V pondělí jej badatelé započali návštěvou dřevařské dílny CEEDA CAVITY s.r.o., kde si vyzkoušeli práci se dřevem a s nástroji potřebné k výrobě hraček. Táborníci si zde měli možnost vyrobit vlastní hračku a odnést si ji domů. Odpolední program byl zaměřen na seznámení a stmelení táborového kolektivu. Děti byly rozděleny do týmů, kde měly za úkol vytvořit vlastní název týmu a rovněž i svou týmovou vlajku. Děti byly velmi nápadité, a proto vznikly tyto týmy: ZLATÉ JEDNIČKY, LOVCI VLKŮ, MODRÝ PŘÍZRAK a KOBRY 11.

 

Úterní badatelská mise nás přivedla na nedaleký hrad Lukov, kde se podle místních obyvatel ztratily vzácné hradní pergameny. Kdo je totiž nalezne, má právo vstoupit na panství hradu Lukov. Naši badatelé tento úkol hravě zvládli a díky tomu se mohli dozvědět o historii hradu. Na konci prohlídky museli odpovídat na obtížné otázky, se kterými si věděli rady všechny týmy, avšak nejúspěšnějším badatelským týmem byly Kobry 11. Na území Lukovského panství táborníky čekalo ještě jedno dobrodružství. Aby mohli opustit území, museli vypátrat do svých týmů vzácný hmyz. Nebylo to však snadné, jelikož hmyz střežili místní zbojníci, kteří se snažili zabránit týmům získat vzácné hmyzí exempláře. Všem čtyřem týmům se to povedlo a mohli jsme opustit panství.  V odpoledním programu nám každý tým představil svůj pokřik. Hlavní badatelskou činností bylo sestavení létajícího balónu pro pasažéra, kterým bylo vejce. Podmínkou však bylo, že se při letu a dopadu na zem nesmí rozbít. Všechny týmy měly skvělé nápady a téměř všichni dopravili svého pasažéra bezpečně na zem.

 

Celý středeční den byl ve znamení dobývání PEVNOSTI BOYARD, kde naši badatelé museli plnit obtížné úkoly, aby získali klíče k otevření brány pevnosti. Každý tým si zvolil svého paklíče, který musel po celou dobu dobývání pevnosti klíče střežit proto, aby je na konci hry proměnil za indicie. Všem týmům se povedlo složit tajenku z indicií a tím mohly být brány pokladu otevřeny. Dopoledne děti čekal ještě jeden nelehký vědomostní úkol, kde měly ukázat své badatelské schopnosti a správně rozeznat a pojmenovat luční rostliny a hmyz. Nejlepším týmem při dobývání pevnosti byly ZLATÉ JEDNIČKY, na druhém místě se umístili LOVCI VLKŮ, třetí místo obsadily KOBRY 11 a čtvrté místo obsadil MODRÝ PŘÍZRAK. V odpoledních hodinách si badatelé vyrobili táborová trička a v prostorách školní kuchyňky si vyzkoušeli kuchařské dovednosti při výrobě slaných tyčinek.

 

Ve čtvrtek se táborníci vypravili na celodenní badatelskou cestu do zvířecí říše. Cesta je zavedla do Zoo Zlín a vstup museli zahájit týmovým pokřikem. Po celou dobu badatelského zkoumání plnili zajímavé úkoly, kde museli zapojit týmového ducha. Cílem bylo správně splnit co nejvíce úkolů, aby získali body pro svůj tým do celotýdenní táborové hry.

Poslední badatelský den se nesl v duchu vědomostních her, kde děti musely správně rozluštit kód k zámku proto, aby se vysvobodily z uzamčené místnosti na školním hřišti. Úkoly nebyly vůbec snadné, ale naši badatelé je bravurně zvládli a všem týmům se podařilo získat správný kód k otevření místnosti. Druhou aktivitou byla hra KONĚ A JEZDCI, kde museli žáci prokázat své znalosti z přírodovědné a vlastivědné oblasti. Po zdařilém týdnu čekal děti za odměnu táborák na myslivecké chatě v Neubuzi s opékáním špekáčků a slavnostním vyhlášením celotýdenní táborové hry.

I přes velmi těsné výsledky se na 1. místě umístily ZLATÉ JEDNIČKY, 2. místě LOVCI VLKŮ, 3. místo obsadil MODRÝ PŘÍZRAK a krásné čtvrté místo patřilo týmu KOBRY 11.

 

Všechny děti byly velmi zvídavé a plnily úkoly s nadšením a elánem. Všichni prokázali, že jsou opravdoví BADATELÉ.

 

Velké poděkování patří MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. za realizaci Letního kempu, firmě CEEDA CAVITY a panu Ing. Jaroslavu Čeledovi za zpestření programu pro děti a Mysliveckému sdružení Neubuz - Dešná za poskytnutí prostoru k táboráku.