I v dalším „covidovém roce“ naši deváťáci znovu uspěli u přijímacích zkoušek

9. 9. 2021 - Rostislav Šarman

Během září dorazila agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2021.


Zasílaná výsledková data nám poskytují možnost porovnat výsledky našich žáků s celorepublikovým průměrem. Z dat je mimo jiné možné získat porovnání výsledků žáků v matematice a českém jazyce.

Naši deváťáci si vedli stejně jako v předchozích letech dobře. I tentokrát byli nadprůměrní ve srovnání se zbytkem ČR. V českém jazyce skončili dle průměrného percentilního umístění 10,4 percentil nad republikovým průměrem, v matematice to byly 12,1 percentily.

Navázali tak na předchozí roky, kdy byli naši žáci vždy nad republikovým průměrem. Následující tabulka shrnuje výsledky z posledních let (o kolik percentil byli nad průměrem).

 

2018

2019

2020

2021

český jazyk

+ 12,9

+ 11,2

+7,0

+10,4

matematika

+ 9,9

+0,4

+12,2

+12,1

 

Výsledky nás pochopitelně těší. Poděkování patří deváťákům za svědomitou přípravu, ale zároveň také vyučujícím naší školy, kteří je připravovali. Ve školním roce 2020/21 byla práce se žáky a příprava deváťáků na přijímací zkoušky mnohem těžší, protože z velké části probíhala v on-line prostředí.

Doufáme, že letošní deváťáci na výsledky z předešlých let navážou.