Konverzační soutěž v anglickém jazyce

17. 12. 2021 - Mgr. Jana Kořenová

Ve středu 8.12. probíhalo na 2. stupni školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 


Zúčastnilo se celkem 24 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku. Soutěž probíhala pouze ústní formou. Žáci soutěžili po dvojicích, ale hodnoceni byli každý zvlášť. Zkušební komise složená vždy ze dvou učitelů angličtiny prověřovala a hodnotila hned několik různých kritérií. Mezi nimi třeba schopnost vést rozhovor, odpovídat na otázky učitele, ale i popis obrázku nebo hláskování svého jména. Učitelé pak nehodnotili jen úroveň angličtiny, ale i gramatickou správnost, výslovnost, slovní zásobu a schopnost interakce. Někteří žáci odvedli přímo skvělé výkony. Na stupních vítězů stanuli tito žáci:

7. ročník              

1. místo: Jakub Nevrlý, 7.B
2. místo: Sabina Böhmová, 7.B
3. místo: Daniel Mika, 7.A

8. ročník              

1. místo: Darina Šišková, 8.C
2. místo: Tereza Skládalová, 8.A
3. místo: Tomáš Gregořík, 8.C

9. ročník              

1. místo: Tobiash Petr Matula, 9.A
2. místo: Eliška Pempušová, 9.B
3. místo: Ondřej Kapusta, 9.A

Všem vítězům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast!