Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

5. 4. 2022 - Rostislav Šarman

V pondělí 4. dubna 2022 se v naší škole konal zápis žáků do 1. tříd.


Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (u hlavního vstupu do budovy ZŠ Slušovice) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.zsslusovice.cz). Seznamy budou zveřejněny alespoň po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění je 5. duben 2022.

Seznam přijatých žáků: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Mezi třináctou až sedmnáctou hodinou dorazili do školy rodiče se svými dětmi. O zápis dětí se postaraly paní učitelky  M. Boučková, S. Dlabajová, A. Fialová, J. Gazdošová, K. Polepilová,  E. Smilková, E. Vinklárková. Budoucí žáci zvládli řadu úkolů z oblasti poznávání barev, geometrických tvarů, kreslení, počítání a recitování. obrázků. Na závěr děti obdržely drobné dárkové předměty. Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na cestu za poznáním a hodně úspěchů po celou školní docházku. Těšíme se na Vás od září 2022 a věříme, že se Vám bude v naší škole líbit.

 Zvláštní zápis do 1. ročníku je výhradně určen pro cizince. Bude se konat 23. 6. 2022 od 13:00 do 14:30.