Tradiční soutěž v anglickém jazyce

6. 4. 2022 - Mgr. Jana Kořenová

Prověřením jazykových znalostí žáků 2. stupně v angličtině je již tradiční soutěž Pupil of the Year, která se konala 16. 3. 2022.


Žáci si ověřili své pokroky v lexikálně-gramatickém testu, čtení a poslechu s porozuměním. Letos se soutěže zúčastnilo 54 žáků 6. - 9. ročníku. Všichni (i když se neumístili na předních místech) prokázali, že angličtina je pro ně důležitý a zajímavý předmět a jejich znalosti jsou určitě na velmi dobré úrovni.

Výsledky jednotlivých kategorií

6. ročník: 1. místo – Linda Pečivová (6.A), 2. místo – Tereza Ševcová (6.B), 3. místo – Mojmír Minařík (6.B)

7. ročník: 1. místo – Martina Plšková (7.B), 2. místo – Daniel Mika (7.A), 3. místo – Karolína Vágnerová (7.B)

8. ročník: 1. místo – Darina Šišková (8.C), 2. místo – Tereza Skládalová (8.A), 3. místo – Filip Jahoda (8.B)

9. ročník: 1. místo – Tobiash Petr Matula (9.A), 2. místo – Vendula Krejčí (9.A), 3. místo – Eliška Pempušová (9.B)

Vítězové byli odměněni krásnými a hodnotnými cenami, které byly zakoupeny z prostředků Klubu rodičů při ZŠ Slušovice. Poděkování patří opět i pedagogům, kteří se na organizaci a průběhu soutěže podíleli.