Školní a okresní kolo biologické olympiády

25. 4. 2022 - Vladimír Bělín

V polovině října roku 2021 byla vyhlášena biologická olympiáda pro školní rok 2021-2022.


Letošní ročník biologické olympiády měl téma: „Jak přežít zimu“. Všichni přihlášení žáci obdrželi zadání, studijní část soutěže, seznamy organismů a vstupní úkoly. Jejich dalším úkolem bylo připravit se na školní kolo, které se konalo počátkem února. Do našeho školního kola kategorie C (8. a 9. ročníky) se přihlásilo sedm žáků 8. B.

Ve školním kole všichni přihlášení vypracovávali teoretický test, který obsahoval 34 otázek. Ve druhé části soutěže poznávali 15 druhů hub a rostlin a 15 druhů živočichů. V praktické části zpracovávali laboratorní úkol, jehož náplní bylo zkoumání pupenů listnatých dřevin.

Ve školním kole byl nejúspěšnější Ondřej Dolanský, druhé místo získala Berenika Vykopalová a třetí místo získala Adéla Tomšů. První dva soutěžící naši školu reprezentovali v okresním kole.

Okresní kolo se konalo 11. dubna 2022 v budově Gymnázia TGM a JŠ ve Zlíně. Oba naši žáci si připravili na okresní kolo vstupní úkol „Pupeny opadavých dřevin“. V této práci zkoumali a dokladovali pupeny opadavých dřevin ve svých zahradách a okolí.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 32 žáků a náš Ondřej Dolanský obsadil 15. místo a Berenika Vykopalová 18. místo.

Samotná soutěž však byla velmi náročná a obsahovala také řadu informací, které se v hodinách přírodopisu na základní škole ani neprobírají. Umístění našich žáků je velkým příslibem, neboť jsou zatím jen žáky osmého ročníku a mohou se zúčastnit biologické olympiády v kategorii C i v příštím roce.