Čtvrťáci na dopravním hřišti

10. 5. 2022 - Mgr. Světlana Dlabajová

V pondělí 2. 5. 2022 se třídy 4.A a 4.B vydaly na dopravní hřiště do Malenovic.


Žáky přivítal pan Dřevojánek, kterého již znali z předešlé besedy na téma „BESIP, dopravní značky, mladý cyklista“. Poté se třídy rozdělily, jedna šla na praxi a druhá na teorii. V teoretické části psali žáci test s dopravní tematikou a v praxi si vyzkoušeli jízdu v autíčkách a na kolech podle dopravních předpisů. Podle toho, zda uspěli v testu a zkoušce z jízd, dostali průkaz cyklisty. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a všem se exkurze na dopravní hřiště moc líbila.