Exkurze do vizovické firmy Rostra s. r. o.

25. 5. 2022 - Mgr. Zdeňka Duroňová

V pondělí 23. května 2022 zástupci z řad žáků 9. A třídy naší školy navštívili společnost ROSTRA s. r. o. Vizovice. 


Tato firma nám nabídla možnost seznámit se s jejich výrobním programem a rozšířit si tak obzory při rozhodování o budoucím povolání.

Hlavním předmětem činnosti firmy Rostra s. r. o. je konstrukce a výroba nástrojů pro lisování plechových dílů, konstrukce a výroba přípravků, upínačů a náhradních dílů do lisovacích nástrojů a forem. Na nástrojích lisují plechové díly pro automobilový průmysl.

V pondělí dopoledne jsme se se zájemci o exkurzi a paní Zbrankovou přesunuli k přistavenému autobusu. Ten nás přepravil do Vizovic k sídlu firmy. U vrátnice si nás vyzvedla personální asistentka, která nás zavedla do administrativní budovy. Tam nás ve školící místnosti čekalo představení společnosti a jejího výrobního programu formou obrazové prezentace. Vedoucí obchodního úseku Ing. Josef Šňupík žáky upozornil na význam exkurze pro volbu studia strojírenských oborů a na následnou možnost budoucího povolání v této společnosti. Mluvil také o podpoře dalšího vzdělávání a rozvíjení odbornosti na jednotlivých pracovních pozicích spojené s kariérním růstem. Před samotnou prohlídkou jednotlivých provozů nás poučil o bezpečnosti a chování v prostorách nástrojárny a lisovny a rozdal nám ochranné brýle a pokrývky hlavy. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin a v doprovodu zaměstnanců společnosti se vydali na prohlídku.

Navštívili jsme pracoviště konstruktérů, technologů, kontroly kvality, nástrojárnu, lisovnu i sklady. Na každém ze středisek jsme si poslechli odborný výklad, představili nám jednotlivá pracoviště a pracovní pozice a odpověděli na naše dotazy. U lisu se většina účastníků exkurze shodla na tom, že se budou raději učit a sedět v technologii nebo u konstruktérů u počítače, než celý den nečinně monitorovat práci obrovského stroje a poslouchat ten hluk.

Po návratu do školící místnosti jsme poděkovali za možnost návštěvy ve společnosti a také poskytnutí dopravy, společně jsme se vyfotili a připravili na návrat zpět do Slušovic. Všichni obdrželi malý dárek jako upomínku na tuto exkurzi.