MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLUŠOVICE

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 1. 2019 – 31. 8. 2020

Výše projektu: 1 048 569,- Kč

Výše dotace: 95%

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011354

Popis projektu: Hlavním cílem projektu jsou drobné stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben (Multimediální učebna a cvičný byt), sloužící pro účely předmětů Domácí nauka a Pracovní činnosti, za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Projekt je podpořen v rámci MAS Vizovicko a Slušovicko o. p. s.