Hejtmanův pohár

28. 4. 2017 - Mgr. Dagmar Ledabylová

Naše škola se i letos zapojila do soutěže Hejtmanův pohár.


Jde o soutěž,ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Soutěží se ve 14 krajích o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

Většina žáků z naší školy už tuto opičí dráhu proběhla, na ostatní tato zábavná aktivita ještě čeká. Když měli žáci druhého stupně splněno, chystali dráhu dětem z prvního stupně, které v rámci tělesné výchovy nebo družiny také tuto dráhu zdolaly.

Tato soutěž je propojena jak mezi žáky prvního a druhého stupně, tak i mezi předměty. V hodinách českého jazyka se skládaly básničky, v hodinách výtvarné výchovy se kreslili obrázky a vlajka, v hodinách hudební výchovy se skládala písnička. To vše se točilo a sestříhalo do krátkých videí.