Výlet 6.A - Bratislava (2017)

8. 6. 2017 - Mgr. Eva Hozíková