Výlet do Polska

23. 6. 2022 - Tobiash Petr Matula (9.A)

Na výlet do Polska jsme se moc a moc těšili.


Nejenom kvůli tomu, že to byl náš společný poslední výlet v deváté třídě, ale také kvůli tomu, že jsme chtěli poznat historii Krakova a poklonit se památce lidí, kteří zemřeli za druhé světové války v koncentračním táboře Oswietim. Počasí se nevydařilo, ale vše ostatní se nám líbilo a byli jsme s programem spokojeni.