Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 - ZŠ Slušovice

Školní rok 2022/2023 byl v naší škole zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.


Největší zážitek to samozřejmě byl pro naše nové prvňáčky. S těmi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí.
Vyučování bylo zahájeno projevem ředitele školy, následovaly informace pro žáky ve třídách s třídními učiteli. Na prvňáčky čekalo slavnostní pasování, kterého se ujaly třídní učitelky 1. tříd, vychovatelky školní družiny a ředitel školy. Prvňáčci byli pasováni na žáky ZŠ Slušovice, což bylo stvrzeno nejen mečem, ale i šerpou a pamětním listem.

Přejeme všem našim žákům i zaměstnancům  úspěšný a pohodový školní rok 2022/2023.