Deváťáci opět uspěli u přijímacích zkoušek

9. 9. 2022 - Rostislav Šarman

Během září dorazila agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2022.


Zasílaná výsledková data nám poskytla možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů v roce 2022, s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné také získat porovnání výsledků žáků naší školy      v matematice a českém jazyce. Naši žáci si vedli jako v předchozích letech dobře. I letos byli naprůměrní ve srovnání se zbytkem ČR. V českém jazyce skončili dle průměrného percentilního umístění 16,3 percentil nad republikovým průměrem, v matematice to byly 10,4 percentily.

Navázali tak na předchozí roky. Ve všech letech a předmětech předchozích let byli vždy nad republikovým průměrem. Tabulka shrnuje výsledky posledních let, o kolik byli žáci nad republikovým průměrem z pohledu percentil.

Výsledky nás pochopitelně těší. Poděkování patří deváťákům za svědomitou přípravu. Neméně pak vyučujícím naší školy, kteří je připravovali. Doufáme, že letošní deváťáci na výsledky z předešlých let navážou.

 

2018

2019

2020

2021

2022

český jazyk

+ 12,9

+ 11,2

+7,0

+10,4

+16,3

matematika

+ 9,9

+0,4

+12,2

+12,1

+10,4