Adaptační pobyt 2022

19. 9. 2022 - Mgr. Dagmar Ledabylová

Adaptační kurz se stal na naší škole nedílnou součástí začátku školního roku pro žáky 6. ročníku.


A jaký je jeho smysl? Proč nestačí, když se děti seznámí první den ve škole?

S přechodem na druhý stupeň se dětem mění nejen množství požadavků, které jsou na ně kladeny, ale především sociální prostředí - učitelé a jiný kolektiv spolužáků. Musí se přizpůsobit novým podmínkám. Tuto část životní změny je možné skrze adaptační kurz žákům usnadnit a napomoci tak nejen jejich vlastní pohodě, ale i prevenci případného rozvoje rizikových jevů ve skupině. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz přinese žákům i učitelům výhodu, která jim usnadní společný začátek a dá nahlédnout, co je pro efektivní i pohodové společné fungování potřeba.

My jsme tentokrát vyrazili na „Pohodu“ do Sidonie, která se nachází v krásné přírodě v Bílých Karpatech. Tam nás čekaly 3 dny nejen zábavy, ale také práce. Myslím, že se nám naše cíle podařilo naplnit, děti se v rámci třídních kolektivů lépe poznaly a seznámili se s novými třídními učitelkami. Všichni se přesvědčili na vlastní kůži, že když se semkneme, budeme si pomáhat a spolupracovat, zvládneme skoro všechno.

Počasí nám přálo, a tak jsme v různě obměňovaných skupinách plnili zadané úkoly. A aktivity byly opravdu všestranné. Sportovní dovednosti jsme mohli uplatnit nejen každé ráno během rozcvičky, ale taky při závodě na koloběžkách a bugginách. Spolupráci a vytváření strategie jsme využili ve hře Farma. Od pana psychologa jsme se dozvěděli, jak pracovat ve skupině, a také něco o sobě.

První večer jsme si zkusili, že máme pro strach uděláno a nebojíme se ani v noci potmě v lese. Vyrazili jsme na stezku odvahy, na které nás učitelé slavnostně pasovali na šesťáky. K nejoblíbenějším úkolům patřilo natočit ve skupinkách krátký film na téma kamarádství. Tyto filmy jsme pak zhlédli na galavečeru, a ten nejlepší byl odměněn Oscárkem. Prožili jsme společně spoustu nezapomenutelných okamžiků, ke kterým se budeme ve vzpomínkách rádi vracet.

A tady jsou některé postřehy:

Adapťák byl super a spousta srandy.

Bavilo mě natáčení a diskotéka.

Užila jsem si to a našla spoustu nových kamarádů.

Na adapťáku jsem si to užil, protože jsem tam byl s kamarády

Hodně se mi líbilo natáčení, protože u toho byla sranda

Moc jsem si to užila a nejvíc se mi líbilo natáčení filmů

Moc se mi líbila stezka odvahy a hry, ze kterých jsme si vzali ponaučení

Na adapťáku jsem si to všechno moc užila a nejvíc mě bavilo mlácení se po slepu a diskotéka