Přírodovědný klokan 2022

21. 10. 2022 - Vladimír Bělín

Ve středu 12. října  proběhl na naší škole už čtrnáctý ročník této zajímavé soutěže.


Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného „Matematického klokana“. Soutěžní kategorie jsou dvě - Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkem mohou získat 120 bodů. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 66 vybraných žáků osmých a devátých ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Samuel Krajíček (9. C), který získal 66 bodů. Druhé místo obsadila Sofie Matušů (9. C) se součtem 55 bodů a třetí byla Vanessa Machalová (9. B), která získala 52 bodů.

 Přehled nejúspěšnějších řešitelů na naší škole: 

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Krajíček Samuel

9. C

66

2.

Matušů Sofie

9. C

55

3.

Machalová Vanessa

9. B

52

4.

Skulová Sofie

9. C

48

5. – 8.

Juřík Dalibor

9. C

47

 

Nevrlý Jakub

8. B

47

 

Oškerová Alžběta

9. C

47

 

Vágnerová Karolína

8. B

47

9.

            Hanáková Kateřina

8. A

46

10.

Vykopalová Berenika

9. B

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupně budou výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci Zlínského okresu a kraje a následně v rámci celé České republiky.

Velké poděkování za pomoc při organizaci a průběhu celé soutěže patří také všem vyučujícím. Jmenovitě Jitce Bednaříkové, Zdeňce Duroňové, Blaženě Liškové, Janě Šiškové, Marku Dlabajovi, Pavlu Šavarovi a Radimu Šustkovi.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme. Nejlepší pak obdrží alespoň sladkou odměnu.