Pythagoriáda

24. 10. 2022 - Mgr. Růžena Krupičková

Uvedený titul je název pro letošní první matematickou soutěž pro druhý stupeň, která se uskutečnila předposlední říjnový týden v naší škole.


Zadané příklady jsou dané organizátory v rámci okresu, kraje. Letos se účastnilo soutěže 39 dětí šestých tříd, 26 chlapců a děvčat sedmého ročníku, 31 osmáků a 38 žáků nejvyššího ročníku.  Žáci řešili 15 nelehkých příkladů. Postup do okresního kola vyžadoval správný výpočet devíti a více počtářských úkolů.  Z šestých ročníků byl úspěšných řešitelem František Konvalinka, za sedmé ročníky bude nominován do okresního kola Mojmír Minařík. Z osmých tříd nedosáhl nikdo na požadovaný počet bodů pro postup. Deváťáci byli zdatní řešitelé a do okresního kola si pojedou prověřit svoje schopnosti Alžběta Oškerová, Samuel Krajíček a Berenika Vykopalová. Přejeme všem hodně úspěchů a ostatním účastníkům děkujeme za snaživost při hledání správných výsledků. Vyhodnocení za šesté ročníky provedla paní učitelka Růžena Krupičková, za sedmé ročníky Renáta Bursová a za osmé ročníky Jana Šišková a za deváté třídy Zdeňka Duroňová.