Osmáci strávili dopoledne ve SPŠP – COP Zlín

31. 10. 2022 - Mgr. Zdeňka Duroňová

Ve čtvrtek 13. října 2022 část osmáků, která se nezúčastnila exkurze do Vídně, strávila dopoledne ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín.


S touto střední školou spolupracujeme již několik let. Pravidelně k nim pořádáme jednodenní exkurze pro naše žáky s cílem pomoci jim se zorientovat v široké nabídce studijních a učebních oborů. Žáci mají možnost projít si budovu školy s převážně teoretickou výukou a nahlédnout do prostor, kde se středoškoláci věnují praktické části svého vybraného oboru. Pedagogové školy nás vždy se zapálením seznamují s náplní jejich práce.

 Doprovod a fotodokumentaci zajistily: Mgr. Zdeňka Duroňová, Mgr. Jana Šišková, Kateřina Zbranková

 Informace o této střední škole najdete na webu: www.spspzlin.cz

 Prohlédněte si pár fotografií, které zachycují naši exkurzi.