Výtvarka trochu jinak

9. 11. 2022 - PaedDr. Jitka Bednaříková

Na podzim nás příroda ohromuje svou barevnou krásou.


Obdivujeme se jí při procházkách i pohledem z okna učebny výtvarné výchovy. Před našima očima nám stromy ilustrují proměny ročních dob. Stromům jsme proto věnovali naši pozornost tak trochu jinak.

Při první vycházce jsme se snažili stromy vnímat našimi smysly – zrakem jejich rozmanitost, vznešenost a barevnost, čichem jejich vůni, hmatem jejich strukturu, teplo, chlad. Povrch stromů jsme snímali technikou frotáže.

Při dalších procházkách jsme přemýšleli, jak by krajinu kolem nás ozvláštnily prvky, které do ní přirozeně nepatří – jiné barvy a materiály. Vnímali jsme zvláštní napětí, které cizorodé prvky v krajině způsobily. Vytvořili jsme křehká výtvarná díla, která se před našima očima proměňovala působením větru nebo změnou světla.

Celá třída jsme byli součástí procesu tvoření v krajině. Vymýšlelo se, upravovalo, měnilo, dohadovalo a pomáhalo se, všichni pracovali a zároveň relaxovali, jak už to při výtvarných počinech bývá. Zde je několik ukázek.

Samozřejmě jsme po sobě uklidili, škoda jen, že tak brzy.