Masky, převleky, strašidla a duchové...

14. 11. 2022 - ZŠ Slušovice, Foto: Petra Gajdošíková, Monika Vrlová (9.C)

To je přece HALLOWEEN!


Halloweenské odpoledne

Halloween je původně keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Den 31. října vnímali Keltové jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře, které obsahovaly ptačí pera či zvířecí lebky, a jejich účelem bylo navázat spojení s mrtvými, pro které pak pořádali obřady.

V návaznosti na tuto pradávnou tradici uspořádali žáci 9. C „halloweenské odpoledne“ pro žáky druhých tříd, které se konalo 25. 10. 2022, den před podzimními prázdninami.

Druháci si nejprve pochutnali na vynikajícím občerstvení, připraveném v domácnostech našich deváťáků, poté si vyzkoušeli různé dovednostní soutěže, překážkovou dráhu na koštěti, a na závěr nechyběla ani strašidelná stezka odvahy po škole. Ta byla pro některé naše malé žáčky velmi náročná, ale přesto věříme, že si všichni halloweenský program užili.

Velké poděkování za pomoc s organizací této akce patří vyučujícím ve druhém ročníku (paní učitelce Smilkové, Gazdošové a paní asistentce Matúškové) a rovněž paní učitelce Ledabylové.

Co se líbilo a nelíbilo našim druhákům na „halloweenském odpoledni“:

 • Líbila se mi stezka odvahy, soutěže, létání na koštěti.
 • Líbilo se mi být ve škole v noci, omalovánky, opičí dráha. Nelíbila se mi stezka odvahy a strašidla, už nikdy tam nejdu. Mrkající
 • Líbilo se mi občerstvení, úkoly, strašidla, tma, stezka odvahy.
 • Líbilo se mi, jak mě nesli a nestrašili. Nelíbilo se mi, jak tam byla mlha.
 • Líbily se mi úkoly, sladkosti, zuby, strašidla, stezka odvahy, kamarádi. Nelíbila se mi tma, svíčky a vřískot.
 • Mně se líbilo, jak jsem si malovala, a nelíbilo se mi, jak jsme byli na 5. místě.

A pro srovnání – jak to vidí naši deváťáci:

 • Myslím, že všichni můžeme říct, že to byla velice povedená akce. Za sebe bych chtěla poděkovat všem učitelkám, a především paní učitelce třídní za výbornou organizaci, protože si na tom dala fakt záležet. Moc se mi líbila spolupráce s malými dětmi i nadšení některých z nich. Také se mi líbila stezky odvahy, přestože pro mě byla fyzicky náročná (nošení některých dětí v náručí).
 • Moc se mi to líbilo. Myslím si, že jsme to měli hezky připravené, a proto doufám, že i druháčkům se to líbilo. Mrzelo mě, že při stezce odvahy se druháčci trochu víc báli, ale jinak to bylo super.
 • Užila jsem si to – přípravu, povídání s dětmi i práci s nimi. Strašení bylo fakt dobré.
 • Akce se mi moc líbila, byla výborná spolupráce s druháčky, skvělé občerstvení a nejvíce se mi líbila příprava a průběh stezky odvahy.
 • Budu vzpomínat na vyděšené výrazy při stezce odvahy, která byla tak strašidelná, že se dokonce vylekal i pan ředitel.
 • Halloween se mi líbil, bylo to zase něco jiného. Mohli jsme poznat druháky a jejich paní učitelky. Při hrách byli všichni super, zapojili se a myslím, že je to i bavilo. Jídlo bylo skoro všechno fuč. A stezka odvahy? Tu si druháci určitě užili, i když někteří začali brečet, ale to se dalo čekat. I my deváťáci jsme si ji užili a někteří z nás si ji také prošli.

(Blažena Lišková)

Projekt „Strašidelná škola“

Halloween je svátek slavený 31. října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů. Projekt „Strašidelná škola“ byl uskutečněn v době oslav tohoto svátku. Jednalo se o jednodenní projekt žáků prvních ročníků ZŠ Slušovice, který se realizoval ve třídě a v tělocvičně. Žáci byli vedeni k samostatné práci ve skupinách. Psali, počítali, kreslili, vystřihovali a tancovali. Také zpívali čarodějné písně a hráli soutěživé hry. Na závěr vyučování bylo vyhodnoceno nejlepší strašidýlko. Žákům byly za splněné úkoly rozdány památeční listiny z „Čarodějné školy“.

(Marie Boučková, Klára Polepilová)

Halloween ve 2.B

Dne 25. října jsme slavili v naší třídě  Halloween. Už od první hodiny byla ve třídách strašidla, která plnila strašidelné úkoly z ČJ, M zábavnou formou, soutěžila a hrála hry. Nechybělo ani tvoření – vyráběly se ozdobné lucerničky, které se dětem moc povedly. V průběhu dopoledne děti ochutnávaly dobroty a sladkosti, které upekly a vyrobily doma s rodiči. Tento projekt se moc povedl a i děti si velmi užily den s netradiční výukou.

(Emilie Smilková, Hana Matúšková)

Strašidla ve školních lavicích

V halloweenském tématu pokračovali žáci 9. C také po podzimních prázdninách (31. 10. 2022), kdy proběhl v naší škole den pojmenovaný „Strašidla ve školních lavicích“. Žáci druhého stupně měli za úkol přijít převlečeni v halloweenském kostýmu, masce či jakémkoliv jiném neobvyklém převleku a posadit se tak na celý den do školní lavice. Ti nejlepší z každé třídy byli oceněni sladkou odměnou.

(Blažena Lišková)

Jaká strašidla se v jednotlivých třídách vyskytovala, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Děkujeme Petře a Monice za bohatou fotogalerii.

Foto: Petra Gajdošíková, Monika Vrlová (9.C)