Žáci pomáhají živočichům přežít zimu

20. 12. 2022 - Vladimír Bělín; foto: Petra Gajdošíková (9.C)

Jako každoročně se i letos snažíme usnadnit život savcům a ptákům, kteří žijí v blízkosti naší školy.


Za školou máme už dosti dlouho krmelec pro zvěř, především pro srnce, a čtyři krmítka pro ptáky. V průběhu zimy žáci naší školy nosí seno a stará jablka do krmelce. Slunečnicová semínka vždy zakoupíme z darů našich sponzorů. Dlouholetým sponzorem byla firma Brola, spol. s r. o. z Klečůvky, za což jsme velmi vděční a moc děkujeme za dlouholetou spolupráci. V letošním roce nám finanční prostředky na nákup slunečnice poskytla firma Fagus, a. s. z Březové. Za nevšední ochotu této firmě velmi děkujeme.

O krmelec a ptačí krmítka se starají především žákyně 9. B. Dvakrát týdně doplňují slunečnicemi krmítka a také krmelec doplňují suchým pečivem a starými jablky, popřípadě i jiným dostupným ovocem a zeleninou.

Ke krmelci přichází téměř každodenně několik srnců. V minulosti se u krmelce vyskytoval i zajíc, a dokonce nutrie, a na suché pečivo přilétaly i kachny divoké, kosi černí a sojky lesní.

Na ptačí krmítka přilétá řada menších druhů našich ptáků. Často můžeme pozorovat sýkory koňadry, sýkory modřinky, sýkory babky a sýkory uhelníčky, brhlíky lesní, zvonky zelené, dlasky tlustozobé, pěnkavy obecné, stehlíky obecné, čížky lesní, vrabce polní, vrabce domácí, strakapoudy velké a mlynaříky dlouhoocasé. Ojediněle se u krmítek vyskytuje strakapoud malý, konopka obecná, červenka obecná, a letos dokonce i rehek domácí, což je obvykle tažný pták. Během zimy v blízkosti školy často loví pěvce i krahujec obecný.