Konverzační soutěž v anglickém jazyce

21. 12. 2022 - PaedDr. Jitka Bednaříková; Foto: Petra Gajdošíková (9.C)

Ve středu 14.12. 2022 se na 2. stupni konal další ročník Konverzační soutěže v anglickém jazyce.


Zúčastnilo se 25 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku. Soutěž probíhala pouze ústní formou. Žáci soutěžili po dvojicích, hodnoceni byli každý zvlášť. Zkušební komise složená vždy ze dvou učitelů angličtiny prověřovala a hodnotila několik různých kritérií. Mezi nimi třeba schopnost vést rozhovor, odpovídat na otázky učitele, ale i popis obrázku nebo hláskování svého jména. Učitelé pak nehodnotili jen úroveň angličtiny, ale i gramatickou správnost, výslovnost, slovní zásobu, jazykovou pohotovost a kreativitu. Někteří žáci odvedli přímo skvělé výkony.

Na stupních vítězů stanuli tito žáci: 

7. ročník              

1. místo: Tereza Ševcová - 7.C

2. místo: Adéla Tomšů – 7.A

3. místo: Mojmír Minařík – 7.B

8. ročník              

1. místo: Kristýna Konečná – 8.B

2. místo: Adriana Hánová – 8.A

3. místo: Karolína Vágnerová – 8.B

9. ročník              

1. místo: Tomáš Gregořík – 9.C

2. místo: Darina Šišková – 9.C

3. místo: Václav Bednařík – 9.B

 

Všem vítězům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast v soutěži a přejeme hodně zdaru v dalším studiu anglického jazyka.

Fotogalerie vítězů není úplná z důvodu absence některých (úspěšných) žáků.