Vánoce, Vánoce přicházejí...

22. 12. 2022 - Mgr. Emilie Smilková, Bc. Hana Matúšková, Mgr. Jitka Gazdošová

… zpívejte, přátelé…


Určitě si vzpomenete na mnoho dalších koled, které si s rodinou u rozsvíceného a ozdobeného vánočního stromečku zpíváte. Aby i druháci věděli, kde se vzaly Vánoce, navštívil naši školu otec Lukáš Jambor. Zábavnou a hravou formou seznámil žáky 2. A a 2. B s vánočním příběhem – s Marií, Josefem, Ježíškem i třemi mudrci z východu. Děti soutěžily o dvanáct klíčů, které jim otevřely cestu k pokladu. Nakonec jsme všichni společně „postavili“ Betlém a zazpívali jsme si koledu Vánoční hvězda, kterou jsme se učili ve škole. Otci Lukášovi se velice líbila a za náš zpěv nás moc pochválil. Od paní učitelky dostal také malý dárek – Betlém (z drátků).