Jazyková animátorka na naší škole

21. 12. 2022 - Mgr. Eva Hozíková

Co si představit pod pojmem jazyková animace?


Jedná se o hravou metodu, která zábavným způsobem přibližuje základy cizího jazyka. A právě takovou „školu hrou“ si mohli v hodinách německého jazyka vyzkoušet ve čtvrtek 8. 12. i naši žáci 2. stupně, zejména sedmáci a osmáci. Paní animátorka Jana Bulvasová z organizace Tandem si pro ně připravila spoustu zajímavých aktivit. Prověřili si, kolik toho znají z reálií německy mluvících zemí a zjistili, kolik podobností se dá najít mezi češtinou a němčinou. Cílem bylo motivovat žáky pro výuku němčiny, vzbudit zájem o kulturu a jazyk naší největší sousední země. Úspěšnou akci v budoucnu rádi zopakujeme.