Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

4. 1. 2023 - Vladimír Bělín; foto: autor a Kateřina Zbranková

V hodinách chemie, v devátých třídách, proběhlo školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.


Celkem se školního kola zúčastnilo 8 žáků 9. A, 9. B a 9. C. Test obsahoval především učivo chemie 8. ročníku. Žáci vypracovali 6 testových otázek a mohli získat maximálně 60 bodů. Test obsahoval chemické operace, molekulovou hmotnost, chemické rébusy, chemické názvosloví, chemické výpočty a křížovku.

 

Přehled nejlepších soutěžících ve školním kole.

Pořadí

Jméno žáka

Třída

Počet bodů

Úspěšnost

1.

Samuel Krajíček

9. C

43

72 %

2.

Darina Šišková

9. C

39

65 %

2.

Ondřej Dolanský

9. B

38

63 %

 

Tři nejlepší mladí chemici postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 15. prosince 2022 na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.

Na žáky čekal test, který obsahoval 10 úkolů. Soutěžící tvořili chemické vzorce a názvy chemických sloučenin, hledali chemické sloučeniny v přesmyčkách, počítali částice v iontech, hledali tajenku v osmisměrce, tvořili chemické reakce, počítali hmotnostní procenta, látkovou koncentraci a látkové množství, hledali sloučeniny dle charakteristiky a luštili chemickou křížovku. Celkem mohli soutěžící získat 100 bodů.

V krajském kole dosáhli naši žáci slušných výsledků. Samuel Krajíček (9. C) získal 18. -  19. místo za 64 bodů, Darina Šišková (9. C) získala 21. místo za 60 bodů a Ondřej Dolanský (9. B) získal 26. – 27.  místo za 55 bodů. Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 58 žáků z 20 škol Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Třicet nejlepších žáků z krajského kola postoupilo do regionálního kola, které se bude konat 9. února 2023 opět na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.

Všem zúčastněným žákům děkuji za dobré výsledky a maximální snahu.