Regionální kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

3. 3. 2023 - Vladimír Bělín

Ve čtvrtek 9. února 2023 vyrazila trojice našich žáků na regionální kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, které se konalo jako  obvykle na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.


Ráno panoval v našich končinách silný mráz, ale to nás neodradilo od naplánované cesty. Regionálního kola se zúčastnilo 28 vybraných žáků, kteří postoupili z krajského kola. Všichni žáci řešili v laboratoři střední školy praktické úkoly, které se obsahovaly kyseliny, hydroxidy, neutralizace, vitamin C a volumetrii. Do bodového hodnocení se počítaly výsledky z krajského a regionálního kola. V regionálním kole dosáhli naši žáci velmi slušných výsledků. Darina Šišková (9. C) získala 19. místo za 89 bodů,  Ondřej Dolanský (9. B) získal 20.  místo za 89 bodů a Samuel Krajíček (9. C) získal 22. místo za 87 bodů. Ve 12,30 hodin se konalo v aule ISŠ-COP slavnostní vyhodnocení regionálního kola. Sponzoři regionálního kola (Cabot Valašské Meziříčí, Deza Valašské Meziříčí a Gumárny Zubří) si připravili pro všechny účastníky hodnotné ceny. Podle výsledků obdrželi žáci kvalitní spotřební elektroniku (bezdrátová sluchátka, bezdrátové reproduktory a mobilní telefony). Dva nejlepší žáci z každého regionálního kola postoupili do celostátního finále, které se bude konat  13. června 2023 na Chemicko-technologické fakultě Univerzity v Pardubicích. 

V letošním školním roce se této velmi zajímavé soutěže zúčastnilo rekordní množství žáků. V celé republice soutěžilo 21913 žáků na 747 základních školách. Všem našim zúčastněným žákům děkuji za přípravu, velmi dobré výsledky a maximální snahu.