Výuka v chemii

3. 3. 2023 - Vladimír Bělín

Žáci osmého ročníku se průběžně během školního roku učí různým chemickým dovednostem. 


Jako každoročně se i letos učili obsluhovat kahan na zemní plyn, který potřebují při pokusech a laboratorních pracích. Při obsluze kahanu na zemní plyn je nutné bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny učitele a pracovní řád v učebně chemie. A hlavně dbát na své zdraví!

Všichni žáci si během přípravy a vlastního nácviku velmi dobře osvojili používání kahanu na zemní plyn. Samozřejmě se také snažili zbytečně neplýtvat zemním plynem, který dnes není vůbec levnou záležitostí. Prakticky pak použili kahany na zemní plyn při laboratorní práci. V ní připravovali a dokazovali plynný prvek kyslík. Do skleněného válce nasypali trochu oxidu manganičitého (burelu), který slouží jako katalyzátor. Potom si na burel nakapali 10% roztok peroxidu vodíku. Proběhla bouřlivá reakce a skleněný válec se naplnil plynným kyslíkem. V té chvíli zapálili špejli a nechali ji chvíli hořet. Následně plamen zhasli a žhavou špejli vložili do válce s plynným kyslíkem. Žhavá špejle se zapálila. Tuto část pokusu pak ještě několikrát opakovali.

Laboratorní práce se všem velmi líbila, byla názorná a hlavně se nikomu nic nestalo.