Hodina zeměpisu tak trochu jinak

19. 10. 2023 - Mgr. Helena Chromeková

Že může hodina zeměpisu probíhat i jinak...???


Že může hodina zeměpisu probíhat i jinak, než jen seděním v lavici a posloucháním výkladu vyučujícího se mohli přesvědčit žáci sedmého ročníku na pondělní vyučovací hodině, která byla na téma „Severní Amerika“. Čekala na ně „jinak“ uspořádaná třída. Na začátku hodiny žáci obdrželi pracovní listy a sami si přecházeli mezi lavicemi, vyhledávali informace, doplňovali z map, obrázků, pouštěli si videa, hledali na internetu, skládali vlajky a k tomu si dopřávali pochoutky pro USA a Kanadu tolik typické. Žáci byli velmi šikovní, vyhledávání se chopili velmi zodpovědně a často mezi sebou také spolupracovali a vzájemně si sdělovali dohledané informace, případně si radili, kde odpověď na daný problém hledat. Tentokrát nebylo ani potřeba žáky nijak usměrňovat případně kárat za vyrušování, protože na to neměli prostor. Celá vyučovací hodina byla u všech tříd opravdu využita na 100%. Velká pochvala patří všem žákům za jejich aktivní přístup ve výuce a těším se na další „netradiční“ vyučovací hodiny nejen zeměpisu.