Na návštěvě u hasičů

24. 10. 2023 - Mgr. Jitka Gazdošová, žáci 3.A

V pátek, 13. října, se otevřely pro žáky i veřejnost stanice profesionálních hasičů ve Zlínském kraji.


Hasiči nás nechali nahlédnout do svého zázemí, podívali jsme se zblízka na zásahovou techniku a také jsme si něco osobně vyzkoušeli – jak se říká – na vlastní „kůži“. Na centrální hasičské stanici Zlín byl pro děti připraven bohatý program – hry, soutěže, virtuální realita, mohly si vyrobit vlastní odznak a získat i nějakou odměnu.

A proč v pátek „třináctého“? Protože již řadu let neodmyslitelně patří k hasičům. Cílem HZS je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená.