Bim, bam zní z věží a sněží...

19. 12. 2023 - Žáci 5.B, Mgr. Renata Krajíčková

Bimbání zvonu znělo i z kostela ve Slušovicích, když jsme k němu v pondělí 11. prosince přicházeli.


Kostel všichni známe, chodíme kolem něj při cestě do školy a ze školy. O jeho historii jsme ale věděli velmi málo. A tak jsme si domluvili schůzku s panem farářem a v adventním čase kostel navštívili. Během poutavého vyprávění pana faráře jsme se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí o starém kostele, faře, stavbě dnešního kostela i jeho výzdobě. Mohli jsme si také z kůru kostela zazpívat (jako pěvecký sbor) a i vyzkoušet hru na varhany.

Děkujeme za příjemně strávený předvánoční čas.