Pythagoriáda

26. 3. 2024 - Mgr. Jana Šišková

Letošní školní kolo Pythagoriády se uskutečnilo ve dnech 18. až 21. března 2024. 


Patnácti soutěžních úkolů se zhostili počtáři šestého až devátého ročníku. Žáci byli hodnocení za správný výsledek po jednom bodu a k tomu, aby mohli postoupit do okresního kola museli dosáhnout minimálně deseti bodů, tedy 10 správně vyřešených příkladů.  Z devátého a osmého ročníku se to podařilo dvěma řešitelům: Kateřině Hanákové z 9. A, Jakubu Nevrlému z 9. B, Mojmíru Minaříkovi z 8. B a Martinu Slováčkovi z 8. B. Z šestých ročníků postupuje s deseti body Ladislav Ševčík.

Postupujícím přejeme do okresního kola (uskuteční se 30. dubna 2024) úspěšné zvládnutí požadovaných matematických příkladů.