Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

4. 4. 2024 - Rostislav Šarman; foto: Emilie Elšíková ml.

Ve středu 3. dubna 2024 se v naší škole konal zápis žáků do 1. tříd.


Jako zákonní zástupci jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Jak jste byli informováni v průběhu zápisu Vašich dětí, může být rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Seznam bude tedy zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (u hlavního vstupu do budovy ZŠ Slušovice) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.zsslusovice.cz). Seznamy budou zveřejněny alespoň po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění je 4. duben 2024.

Seznam přijatých žáků: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Mezi třináctou až osmnáctou hodinou dorazili do školy rodiče se svými dětmi. O zápis dětí se postaraly paní učitelky M. Boučková, S. Dlabajová, E. Elšíková, A. Fialová, J. Gazdošová, R. Krajíčková, R. Suchá, E. Vinklárková, J. Vyorálková. Budoucí žáci zvládli řadu úkolů z oblasti poznávání barev, geometrických tvarů, kreslení, počítání a recitování. Na závěr děti obdržely drobné dárkové předměty. Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na cestu za poznáním a hodně úspěchů po celou školní docházku. Těšíme se na Vás od září 2024 a věříme, že se Vám bude v naší škole líbit.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat 12. 6. 2024 v 16:30 v ZŠ Slušovice.

Foto: Emilie Elšíková ml.