ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy Školní 222, 763 15 Slušovice
IČO 49156080
Kontaktní telefon - kancelář 577 983 377
Kontaktní e-mail zsslusovice@zsslusovice.cz

 

Historie současné budovy školy se datuje od r. 1933, kdy byla dokončena její výstavba. Budova měla 7 učeben a 3 kabinety.

 
 

V roce 1964 byla k této základní části budovy přistavěna jídelna,kuchyň a dílny.
Významná změna byla proběhla v letech 1985-86 kdy byla provedena výstavba nové budovy školy s osmi třídami, šesti odbornými učebnami, třemi odděleními pro školní družinu, čtrnácti kabinety.

 
 

V roce 1988 proběhla rekonstrukce staré budovy školy.

 
 

V letech 1995-1996 byla vybudována nová moderní sportovní hala sloužící škole i veřejnosti.

 
 

V roce 2005 proběhla další významná rekonstrukce- výměna oken, zateplení fasády, zastřešení a nová fasáda.

 
 

 

Naše škola nabízí: